بلیط اتوبوس سمنان به تهران

، 8 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس سمنان به تهران

، 8 سرویس یافت شد.
0
0

شماره یک سمنان

classicus 2+2

09:00 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 670,000 ریال
ظرفیت : 15
1
T02

پیک معتمدسمنان

classicus 2+2

09:30 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 670,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T02

پیک معتمدسمنان

classicus 2+2

11:30 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 670,000 ریال
ظرفیت : 39
3
0

شماره یک سمنان

VIP 2+1

13:00 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 1,100,000 ریال
ظرفیت : 16
4
T02

پیک معتمدسمنان

classicus 2+2

13:30 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 670,000 ریال
ظرفیت : 35
5
0

شماره یک سمنان

classicus 2+2

15:00 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 670,000 ریال
ظرفیت : 27
6
0

شماره یک سمنان

VIP 2+1

17:00 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 1,100,000 ریال
ظرفیت : 17
7
T02

پیک معتمدسمنان

classicus 2+2

17:30 (1402/09/09 )

سمنان پایانه جنوب

هر نفر 670,000 ریال
ظرفیت : 0