بلیط اتوبوس سارئ به رشت

، 4 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس سارئ به رشت

، 4 سرویس یافت شد.
0
T11

شرکت پرتوسیر ایرانیان

مان

16:30 (1402/01/07 )

سارئ رشت

مقصد نهایی : اردبیل
هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 14
1
T11

شرکت پرتوسیر ایرانیان

اسکانیا وی ای پی تخت شو

17:30 (1402/01/07 )

سارئ رشت

مقصد نهایی : اردبیل
هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 1
2
HMSFR

همسفر چابکسواران ساری

مارال وی ای پی /بامانیتور شخصی

13:30 (1402/01/07 )

سارئ رشت

هر نفر 1,850,000 ریال
ظرفیت : 2
3
T01

شماره یک ساری ایرانپیما

وی ای پی تخت شو

18:30 (1402/01/07 )

سارئ رشت

مقصد نهایی : اردبیل
هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0