بلیط اتوبوس رشت به سنندج

، 1 سرویس برای تاریخ 1402/09/10 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس رشت به سنندج

، 1 سرویس یافت شد.
0
T15

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

VOLVO VIP B9 ۲۵

17:00 (1402/09/10 )

رشت سنندج

شاهین گیلان تعاونی 15
هر نفر 2,680,000 ریال
ظرفیت : 4