بلیط اتوبوس قم به اهواز

، 7 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس قم به اهواز

، 7 سرویس یافت شد.
0
T11

آریا سفر آسیا قم

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

18:00 (1402/01/11 )

مرکزی قم اهواز

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 7
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

تعاونی 7 عدل قم

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:35 (1402/01/11 )

فدک اهواز

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 8
2
T11

آریا سفر آسیا قم

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

19:00 (1402/01/11 )

مرکزی قم اهواز

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 7
3
T11

آریا سفر آسیا قم

VIP 2+1 / تخت شو

19:30 (1402/01/11 )

مرکزی قم اهواز با سرویس آبادان

مقصد نهایی : آبادان
هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 6
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

تعاونی 7 عدل قم

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:35 (1402/01/11 )

فدک اهواز

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 6
5
T11

آریا سفر آسیا قم

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

20:00 (1402/01/11 )

مرکزی قم اهواز

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 6
6
T11

آریا سفر آسیا قم

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

21:00 (1402/01/11 )

مرکزی قم اهواز

هر نفر 2,690,000 ریال
ظرفیت : 6