زمان حرکت

بلیط اتوبوس قزوین به قم

متاسفانه برای مسیر قزوین به قم در تاریخ 1402/09/09 صندلی خالی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
T15

ترابر بیتا قزوین شماره 15

Scania classicus 2+1

14:00 (1402/09/09 )

قزوین مرکزی قم

هر نفر 900,000 ریال
ظرفیت : 0