بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به زاهدان

، 31 سرویس برای تاریخ 1402/09/16 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (11)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به زاهدان

، 31 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا مارال وی ای پی تخت شو

18:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

اذرخش09308688845
هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 19
1
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا مارال وی ای پی تخت شو

19:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

اذرخش۰۹۳۰۸۶۸۸۸۴۵
هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 19
2
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

17:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 19
3
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

17:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 19
4
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

18:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 17
5
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

19:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 17
6
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

20:20 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 16
7
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

21:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 15
8
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

21:20 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 15
9
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

21:40 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 15
10
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره

17:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

09151104275
هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 16
11
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره تخت شو

18:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

۰۹۱۵۳۰۷۰۱۹۶ منصوری
هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 22
12
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره

20:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 22
13
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

Vip تخت شو

17:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

اربابی09354578531
هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 17
14
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP شارژر دار

18:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 19
15
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

تک صندلی - شارژراختصاصی

18:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

علیدوست 09159085421
هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 32
16
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP شارژر دار

19:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 18
17
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP

20:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 19
18
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP

20:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 19
19
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 22
20
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 16
21
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 25
22
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

18:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 19
23
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 12
24
T11

شرکت شماره 11 آرياسفرآسيا مشهد

Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:45 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 1,900,000 ریال
ظرفیت : 40
25
T11

شرکت شماره 11 آرياسفرآسيا مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 13
26
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

19:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 17
27
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,190,000 ریال
ظرفیت : 14
28
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 16
29
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:15 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 22
30
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/09/16 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 16