بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به زاهدان

، 25 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (10)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به زاهدان

، 25 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

VIP تخت شو

18:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

اذرخش09308688845
هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 13
1
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

۲۵نفره تخت شو یواس بی دار

16:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 19
2
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

۲۵نفره تخت شو یواس بی دار

17:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 19
3
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

18:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 18
4
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

19:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 19
5
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

20:20 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 18
6
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی آی پی۲۵نفره ( تخت شو )

21:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 18
7
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

اسکانیا ۴۴ نفره

18:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

سروش 09151104275
هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 36
8
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP شارژر دار

18:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

سروش۰۹۱۵۱۱۰۴۲۷۵
هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 18
9
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

تک صندلی

18:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

سروش 09151104275
هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 26
10
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

Vip تخت شو

19:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

سروش۰۹۱۵۱۱۰۴۲۷۵
هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 19
11
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP

20:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

سروش ۰۹۱۵۱۱۰۴۲۷۵
هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 25
12
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP شارژر دار

20:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

سروش 09151104275
هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 19
13
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 1,840,000 ریال
ظرفیت : 30
14
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 22
15
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 2
16
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 17
17
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

18:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 12
18
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 18
19
T11

شرکت شماره 11 آرياسفرآسيا مشهد

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 18
20
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

19:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 17
21
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 16
22
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

20:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,120,000 ریال
ظرفیت : 16
23
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 16
24
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:35 (1401/12/29 )

مشهد (خراسان ) زاهدان

هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 15