بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تهران

، 67 سرویس برای تاریخ 1402/12/13 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (17)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تهران

، 67 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا ۴۴نفره

17:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

جاایگاه 5-امامی
هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 33
1
T01

شرکت ایران پیما مشهد

وی ای پی تخت شو شارژر اختصاصی

18:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

امامی۰۹۳۵۷۹۷۶۵۸۵
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 19
2
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

14:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : همدان
09155200038 زارعی
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 9
3
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی ای پی تخت شو۲۵نفر شارژردار اختصاصی

18:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کرج
09159140600ملاکی
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 19
4
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره

10:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 11
5
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی آی پی تخت شو (شارژاختصاصی)

11:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه جنوب - زینلی 09150571189
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
6
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره تخت شو

14:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

09038771077 قنبری
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 16
7
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره تخت شو

15:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

علی میرزا-09153167457
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 13
8
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره تخت شو

21:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

علی میرزا-09153167457
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 19
9
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP شارژر دار

11:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه جنوب-زینلی 09150571189
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 16
10
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

ولوو TX

18:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

ابوترابی 09153023751
هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 38
11
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP تخت شو/ شارژراختصاصی

20:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

معمری09395118795
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 20
12
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

اسکانیا ۴۴ نفره

15:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کاشان
هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 34
13
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

13:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 11
14
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

classicus 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

13:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : اردبیل
هر نفر 2,850,000 ریال
ظرفیت : 17
15
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania classicus 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

14:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
هر نفر 2,850,000 ریال
ظرفیت : 24
16
T07

شركت عدل مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

14:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 23
17
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:10 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 12
18
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

classicus 2+1 / شارژر یو اس بی

14:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
هر نفر 2,850,000 ریال
ظرفیت : 27
19
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

classicus 2+1

15:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
هر نفر 2,850,000 ریال
ظرفیت : 29
20
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania classicus 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
هر نفر 2,850,000 ریال
ظرفیت : 28
21
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 17
22
T09

شركت شماره نه راه پیما پارسیان مشهد

Scania VIP 2+1

15:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
09153018728 مهدوی
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
23
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قزوین
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 15
24
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 17
25
T07

شركت عدل مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

16:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کرمانشاه
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 0
26
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 20
27
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : شهریار
هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 29
28
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

09038771077قنبری
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
29
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 25
30
T07

شركت عدل مشهد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : شهریار
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 5
31
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

17:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 32
32
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 32
33
T09

شركت شماره نه راه پیما پارسیان مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
34
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Volvo VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 19
35
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 12
36
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 16
37
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 21
38
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
39
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 18
40
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 25
41
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
42
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 20
43
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 11
44
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 13
45
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 25
46
T09

شركت شماره نه راه پیما پارسیان مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 24
47
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
48
T07

شركت عدل مشهد

Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

20:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 20
49
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
50
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه بیهقی

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 16
51
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1

21:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 17
52
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 19
53
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

21:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 33
54
T07

شركت عدل مشهد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

21:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 16
55
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 26
56
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 20
57
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
58
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:45 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 18
59
T13

تک سفر مشهد

اتوبوس وی ای پی تخت شو شارژردار

16:30 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 22
60
T10

شرکت مارال سیر (پایا سیر) مشهد

اتوبوس ولو40

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 40
61
T13

تک سفر مشهد

اتوبوس ولو 44

18:00 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

مقصد نهایی : قم
هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 42
62
T10

شرکت مارال سیر (پایا سیر) مشهد

اتوبوس ولو40

18:00 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 40
63
T13

تک سفر مشهد

اتوبوس MARAL VIP/تهویه مطبوع/تخت شو/شارژر دار

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

مقصد نهایی : قم
هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 17
64
T10

شرکت مارال سیر (پایا سیر) مشهد

اتوبوس ولو40

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 40
65
T10

شرکت مارال سیر (پایا سیر) مشهد

اتوبوس ولو40

20:00 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

هر نفر 1,890,000 ریال
ظرفیت : 40
66
T10

شرکت مارال سیر (پایا سیر) مشهد

اتوبوس وی ای پی تخت شو شارژردار

20:30 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) تهران جنوب

هر نفر 3,170,000 ریال
ظرفیت : 25

سوالات متداول

برای خرید بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تهران کافی است، وارد سایت پایانه شوید سپس، مبدا و مقصد و تاریخ مورد نظر سفر خود را انتخاب کرده و روی دکمه جستجو کلیک نمایید. با توجه به سرویس های ارائه شده از شرکت های اتوبوس رانی مختلف با کارت بانکی و رمز دوم بلیط مورد نظر خود را بخرید.

برای استرداد بلیط اتوبوس آیا بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تهران کافی است وارد بخش پیگیری و کنسلی سایت پایانه شوید و با وارد کردن اطلاعات بلیط و تکمیل مراحل استرداد مبلغ بلیط طبق قوانین و مقررات به حساب شما بازگردانده می شود.

برای استعلام بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تهران که خریداری کرده اید کافی است وارد حساب کاربری خود شده و با وارد کردن شماره موبایل، اطلاعات بلیط خود را مشاهده نمایید. ضمنا به محض نهایی شدن فرآیند خرید علاوه بر امکان چاپ و دانلود بلیت، پیامک حاوی اطلاعات بلیت برای شماره همراه خریدار ارسال خواهد شد.