بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تهران

، 38 سرویس برای تاریخ 1402/03/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (12)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تهران

، 38 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیادرساوی ای پی.مانیتوردار.شارژاختصاصی

17:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا ۴۴نفره

17:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

امامی09357976585
هر نفر 1,830,000 ریال
ظرفیت : 31
2
T01

شرکت ایران پیما مشهد

VIP تخت شو

18:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
3
T01

شرکت ایران پیما مشهد

سه محور تک صندلی

19:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

امامی09357976585
هر نفر 2,760,000 ریال
ظرفیت : 8
4
T01

شرکت ایران پیما مشهد

VIP تخت شو

21:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T01

شرکت ایران پیما مشهد

ولوو بی ۹ عادی

15:05 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : قم
اقای امامی09357976585
هر نفر 1,830,000 ریال
ظرفیت : 3
6
T01

شرکت ایران پیما مشهد

VIP تخت شو

20:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
7
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

سه محور ۲۹ نفره

14:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
8
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره تخت شو

20:15 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
9
T12

شرکت گیتی نورد مشهد

وی ای پی 25نفره تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

09153167457-میرزا
هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
10
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

ولوو TX

17:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران

هر نفر 1,830,000 ریال
ظرفیت : 34
11
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:10 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
12
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

classicus 2+2

15:01 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران با سرویس همدان

مقصد نهایی : همدان
09153199330کریمی/جایگاه 3
هر نفر 1,830,000 ریال
ظرفیت : 0
13
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
14
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
15
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1

16:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

مهدوی09153018728
هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 3
16
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه غرب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
17
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
18
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / تخت شو

17:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران با سرویس شهریار

مقصد نهایی : شهریار
هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
19
T11

شرکت شماره 11 آرياسفرآسيا مشهد

classicus 2+2

18:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

شوقی 09156111914
هر نفر 1,830,000 ریال
ظرفیت : 24
20
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1

18:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

09359880400
هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
21
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:15 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 1,830,000 ریال
ظرفیت : 38
22
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
23
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
24
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
25
T17

شرکت پيک صبا مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
26
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
27
T07

شركت عدل مشهد

Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
28
T11

شرکت شماره 11 آرياسفرآسيا مشهد

VIP 2+1

20:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 4
29
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
30
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) تهران با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
31
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
32
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه بیهقی

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 1
33
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
34
T07

شركت عدل مشهد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
35
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
36
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0
37
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

مشهد (خراسان ) پایانه جنوب

هر نفر 3,070,000 ریال
ظرفیت : 0