بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تبریز

، 6 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به تبریز

، 6 سرویس یافت شد.
0
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP (شارژر اختصاصی)

15:00 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) تبریز

هر نفر 5,190,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP (شارژر اختصاصی)

17:00 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) تبریز

هر نفر 5,190,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T17

شرکت پيک صبا مشهد

classicus 2+2

12:00 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) تبریز

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 0
3
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:30 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) تبریز

هر نفر 5,190,000 ریال
ظرفیت : 0
4
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) تبریز با سرویس ارومیه

مقصد نهایی : ارومیه
هر نفر 5,190,000 ریال
ظرفیت : 0
5
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) تبریز

هر نفر 3,080,000 ریال
ظرفیت : 0