بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به قم

، 16 سرویس برای تاریخ 1402/09/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (8)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به قم

، 16 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

وی ای پی تخت شومانیتوردارشارژراختصاصی

14:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

جایگاه۵-حیدری۰۹۳۵۷۷۰۲۵۰۰
هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 1
1
T01

شرکت ایران پیما مشهد

VIP تخت شو

17:30 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 3
2
T01

شرکت ایران پیما مشهد

مارال تک صندلی شارژراختصاصی

18:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

حیدری۰۹۳۵۷۷۰۲۵۰۰
هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
3
T01

شرکت ایران پیما مشهد

VIP تخت شو

19:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 6
4
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

اسکانیا ۴۴ نفره

17:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : اصفهان
رئوف 09153141994
هر نفر 2,130,000 ریال
ظرفیت : 21
5
T11

شرکت شماره 11 آرياسفرآسيا مشهد

classicus 2+1

13:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

رحیمیان 09159123959
هر نفر 2,980,000 ریال
ظرفیت : 6
6
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:30 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
7
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:50 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : اراک
هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
8
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

Scania classicus 2+2

14:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 2,130,000 ریال
ظرفیت : 1
9
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

VIP 2+1

14:30 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هوشمند09155090998
هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
10
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
11
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : کاشان
هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
12
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:30 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
13
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:30 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : کاشان
هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0
14
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

Scania classicus 2+2

16:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 2,130,000 ریال
ظرفیت : 14
15
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/09/10 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 3,660,000 ریال
ظرفیت : 0