بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به قم

، 11 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به قم

، 11 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

ولوو ۴۵ نفره

16:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) قم

هر نفر 2,060,000 ریال
ظرفیت : 41
1
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا ۴۴نفره

17:10 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) قم

امامی09357976585
هر نفر 2,060,000 ریال
ظرفیت : 29
2
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیادرساوی ای پی.مانیتوردار.شارژاختصاصی

19:30 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) قم

حیدری 09357702500
هر نفر 3,540,000 ریال
ظرفیت : 23
3
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا ۴۴نفره

20:20 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) قم

هر نفر 2,060,000 ریال
ظرفیت : 40
4
T01

شرکت ایران پیما مشهد

VIP تخت شو

15:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : کاشان
جایگاه۵-حیدری۰۹۳۵۷۷۰۲۵۰۰
هر نفر 3,540,000 ریال
ظرفیت : 10
5
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

مان وی آی پی تخت شو شارژر اختصاصی

16:01 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) قم

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 3,500,000 ریال
ظرفیت : 3
6
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 3,540,000 ریال
ظرفیت : 10
7
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 3,540,000 ریال
ظرفیت : 11
8
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

17:01 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 2,060,000 ریال
ظرفیت : 31
9
T06

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:30 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 2,060,000 ریال
ظرفیت : 41
10
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) مرکزی قم

هر نفر 3,540,000 ریال
ظرفیت : 13