بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به همدان

، 3 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به همدان

، 3 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

درسا مانیتوراختصاصی ۲۵نفره تخت شو شارژردار

14:30 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) همدان

09155200038 زارعی
هر نفر 4,170,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

15:00 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) همدان

هر نفر 3,180,000 ریال
ظرفیت : 1
2
T07

شركت عدل مشهد

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/01/07 )

مشهد (خراسان ) همدان با سرویس کرمانشاه

مقصد نهایی : کرمانشاه
هر نفر 4,170,000 ریال
ظرفیت : 18