بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به گرگان

، 36 سرویس برای تاریخ 1402/12/13 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (9)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به گرگان

، 36 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

بنز اسی

18:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : سارئ
بهرامی 09158113525
هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 28
1
T01

شرکت ایران پیما مشهد

وی ای پی تخت شو شارژر اختصاصی

17:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : آمل
جایگاه 5 دانایی 09153163771
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 14
2
T01

شرکت ایران پیما مشهد

وی ای پی تخت شو شارژر اختصاصی

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : بابل
جایگاه 5-- بهرامی 09158113525
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 19
3
T01

شرکت ایران پیما مشهد

وی ای پی تخت شو شارژر اختصاصی

20:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : آمل
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 18
4
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

اسکانیا تک ۳۲

06:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 1,690,000 ریال
ظرفیت : 17
5
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

اس سی ۴۵۷

09:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

محل سوارشدن جایگاه 8
هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 31
6
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

اسکانیا تک ۳۲

10:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

09385403939
هر نفر 1,690,000 ریال
ظرفیت : 22
7
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

وی آی پی ۲۵نفره تخت شو درسا شارژر اختصاصی

20:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

09385403939ایت اللهی
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 6
8
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

اسکانیا (شارژردار)

21:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

09385403939 ایت اللهی
هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 35
9
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

اسکانیا (شارژردار)

21:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

محل سوارشدن جایگاه 8
هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 36
10
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

ااسکانیامارال مانیتورداروشارژر اختصاصی/اینترنت فعال

22:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

09385403939 ایت اللهی
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 13
11
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

classicus 2+2

05:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

سیروسفر09159083909تربتی
هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 0
12
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

08:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : آمل
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 13
13
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

09:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 10
14
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania classicus 2+2 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

10:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 36
15
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

10:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 5
16
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Dorsa VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 4
17
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 19
18
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 18
19
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 18
20
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : آمل
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 14
21
T15

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد

classicus 2+2

16:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : آمل
09372545080احمدی
هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 39
22
GTYPMA

شرکت گیتی پیما مشهد

VIP 2+1 / تخت شو

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : بابل
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 10
23
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : بابلسر
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 16
24
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : بابلسر
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 7
25
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : بابلسر
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 10
26
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : آمل
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 12
27
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : بابلسر
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 11
28
T02

شرکت پیک معتمد مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

20:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 28
29
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : بابلسر
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 6
30
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

21:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

مقصد نهایی : آمل
هر نفر 1,180,000 ریال
ظرفیت : 40
31
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania classicus 2+1 / شارژر یو اس بی

21:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 1,680,000 ریال
ظرفیت : 16
32
SYRSFR

شرکت سيروسفر ايران مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 12
33
ARTA

شرکت آرتا سبلان مشهد

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 14
34
ROYAL

شرکت رويال سفر ايرانيان مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/12/13 )

مشهد (خراسان ) گرگان

هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 16
35
T10

شرکت مارال سیر (پایا سیر) مشهد

اتوبوس VIP

17:00 (1402/12/13 )

مشهد (پایانه امام رضا ) گرگان

مقصد نهایی : بابل
هر نفر 2,320,000 ریال
ظرفیت : 25

سوالات متداول

برای خرید بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به گرگان کافی است، وارد سایت پایانه شوید سپس، مبدا و مقصد و تاریخ مورد نظر سفر خود را انتخاب کرده و روی دکمه جستجو کلیک نمایید. با توجه به سرویس های ارائه شده از شرکت های اتوبوس رانی مختلف با کارت بانکی و رمز دوم بلیط مورد نظر خود را بخرید.

برای استرداد بلیط اتوبوس آیا بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به گرگان کافی است وارد بخش پیگیری و کنسلی سایت پایانه شوید و با وارد کردن اطلاعات بلیط و تکمیل مراحل استرداد مبلغ بلیط طبق قوانین و مقررات به حساب شما بازگردانده می شود.

برای استعلام بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به گرگان که خریداری کرده اید کافی است وارد حساب کاربری خود شده و با وارد کردن شماره موبایل، اطلاعات بلیط خود را مشاهده نمایید. ضمنا به محض نهایی شدن فرآیند خرید علاوه بر امکان چاپ و دانلود بلیت، پیامک حاوی اطلاعات بلیت برای شماره همراه خریدار ارسال خواهد شد.