بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به بیرجند

، 16 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس مشهد (خراسان ) به بیرجند

، 16 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا مارال وی ای پی تخت شو

22:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 19
1
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیا مارال وی ای پی تخت شومانیتوردار

22:30 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,600,000 ریال
ظرفیت : 20
2
T01

شرکت ایران پیما مشهد

اسکانیادرساوی ای پی.مانیتوردار.شارژاختصاصی

23:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 12
3
HMSFR

همسفر چابکسوران مشهد

اسکانیامارال مانیتورداروشارژر اختصاصی

22:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

09154017989عباسی
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 23
4
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

Vip تخت شو

16:20 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 13
5
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP مارال

17:45 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

بیگی09155111054
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 25
6
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

Vip تخت شو

21:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

بیگی09155111054--
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 21
7
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP (شارژر اختصاصی)

22:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

بیگی ۰۹۱۵۵۱۱۱۰۵۴--
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 16
8
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP ـ درسا مانیتوردار

22:30 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

بیگی ۰۹۱۵۵۱۱۱۰۵۴
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 11
9
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP ـ درسا مانیتوردار

23:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 14
10
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP ـ درسا مانیتوردار

23:15 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

بیگی ۰۹۱۵۵۱۱۱۰۵۴
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 4
11
T08

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

VIP ـ درسا مانیتوردار

23:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 14
12
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار /

21:45 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 11
13
T16

شرکت جهان گشت مهر مشهد  

Scania 2+2

22:40 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

09158880905سعادت
هر نفر 940,000 ریال
ظرفیت : 35
14
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Maral VIP 2+1

23:00 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

حسنی09153141254
هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 13
15
T17

شرکت پيک صبا مشهد

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار /

23:10 (1402/01/08 )

مشهد (خراسان ) بیرجند

هر نفر 1,630,000 ریال
ظرفیت : 2