بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به ارومیه

، 1 سرویس یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به ارومیه

، 1 سرویس یافت شد.
0
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

اسکانیا تک صندلی۳۲

15:00 (1402/01/07 )

خرم آباد (لرستان ) ارومیه

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 16