بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به تهران

، 29 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (7)

بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به تهران

، 29 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

ولو بی ۹

17:30 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 1,220,000 ریال
ظرفیت : 32
1
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

V. I .P تخت شو مجهز به مانیتور شخصی

23:15 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 1
2
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

V. I .P تخت شو مجهز به مانیتور شخصی

23:59 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 1
3
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

وی آی پی ۲۵ نفره(با شارژر اختصاصی)

22:30 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 0
4
ROYAL

شرکت رویال سفر خرم آباد

VIPمارال مانیتوردارتخت شو

00:15 بامداد (1402/01/09 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 20
5
ROYAL

شرکت رویال سفر خرم آباد

VIP مان شارژراختصاصی

23:00 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 13
6
ROYAL

شرکت رویال سفر خرم آباد

VIP مان تخت شومانیتوردار

23:45 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 14
7
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

مارال مانیتوردار دار تخت شو ۲۵نفره

22:50 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 4
8
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

مارال مانیتوردار دار تخت شو ۲۵نفره

23:30 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 9
9
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

مارال مانیتوردار دار تخت شو ۲۵نفره

23:55 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 8
10
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

اسکانیا ۴۴ نفره ویژه

22:00 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,220,000 ریال
ظرفیت : 14
11
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

مارال مانیتوردار دار تخت شو ۲۵نفره

23:30 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 9
12
T13

شرکت تک سفر ایرانیان خرم آباد

اسکانیا ۴۴ نفره

23:00 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب(تهران)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,220,000 ریال
ظرفیت : 2
13
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

V.I.P (مان) با شارژر اختصاصی

23:30 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 13
14
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مارال (با مانیتور شخصی)

22:30 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی تهران
خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 15
15
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مارال (با مانیتور شخصی)

23:00 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : پایانه بیهقی تهران
خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 13
16
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

اسکانیا۴۴

23:05 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه جنوب تهران

مقصد نهایی : کرج
خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,220,000 ریال
ظرفیت : 0
17
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مارال (با مانیتور شخصی)

22:30 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 15
18
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مارال (با مانیتور شخصی)

23:00 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 13
19
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

23:45 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 4
20
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

VIP مان (با مانیتور شخصی)

23:59 (1402/01/08 )

خرم آباد (لرستان ) پایانه بیهقی تهران

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 0
21
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

22:50 (1402/01/08 )

خرم آباد پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 5
22
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

23:30 (1402/01/08 )

خرم آباد پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 8
23
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

23:55 (1402/01/08 )

خرم آباد پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 5
24
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

اسکانیا-مارال ۴۴نفره

22:00 (1402/01/08 )

خرم آباد پایانه جنوب(تهران)

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,220,000 ریال
ظرفیت : 1
25
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

22:50 (1402/01/08 )

خرم آباد پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 5
26
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مان 25 نفره VIP

22:00 (1402/01/08 )

خرم آباد تهران آزادي با سرویس شهريار

مقصد نهایی : شهريار
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 5
27
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:00 (1402/01/08 )

خرم آباد تهران جنوب

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,945,000 ریال
ظرفیت : 11
28
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:00 (1402/01/08 )

خرم آباد تهران بيهقي

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 11