بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به کرج

، 11 سرویس برای تاریخ 1402/03/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)

بلیط اتوبوس خرم آباد (لرستان ) به کرج

، 11 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت شماره 1 خرم آباد

وی آی پی ۲۵ نفره(با شارژر اختصاصی)

22:30 (1402/03/18 )

خرم آباد (لرستان ) کرج

ترمینال شرق(سفر بخیر)33330005
هر نفر 2,300,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T15

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

اسکانیا ۴۴ نفره ویژه

22:00 (1402/03/18 )

خرم آباد (لرستان ) کرج

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,460,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T13

شرکت تک سفر ایرانیان خرم آباد

اسکانیا ۴۴ نفره

23:00 (1402/03/18 )

خرم آباد (لرستان ) کرج

ترمینال شرق 33338021
هر نفر 1,460,000 ریال
ظرفیت : 0
3
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران خرم آباد

اسکانیا۴۴

23:05 (1402/03/18 )

خرم آباد (لرستان ) کرج

خرم آباد - ترمینال شرق
هر نفر 1,460,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

اسکانیا-مارال ۴۴نفره

22:00 (1402/03/18 )

خرم آباد کرج

هر نفر 1,460,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

23:45 (1402/03/18 )

خرم آباد کرج

هر نفر 2,300,000 ریال
ظرفیت : 0
6
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

23:45 (1402/03/18 )

خرم آباد کرج

هر نفر 2,300,000 ریال
ظرفیت : 0
7
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

23:45 (1402/03/18 )

خرم آباد کرج

هر نفر 2,300,000 ریال
ظرفیت : 0
8
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

23:45 (1402/03/18 )

خرم آباد کرج

هر نفر 2,300,000 ریال
ظرفیت : 0
9
T17

شرکت پیک صبا خرم آباد

وی آی پی مانیتوردار

23:45 (1402/03/18 )

خرم آباد کرج

هر نفر 2,300,000 ریال
ظرفیت : 0
10
SYRSFR

سیر و سفر خرم آباد

مان 25 نفره VIP

22:00 (1402/03/18 )

خرم آباد کرج با سرویس شهريار

مقصد نهایی : شهريار
هر نفر 2,300,000 ریال
ظرفیت : 2