بلیط اتوبوس کرمان به تهران

، 14 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس کرمان به تهران

، 14 سرویس یافت شد.
0
T15

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

مارال وی آی پی(با غذای گرم /شارژر یواس بی/سیستم تهویه/تخت شو)

16:00 (1402/01/07 )

کرمان تهران

تي بي تي تعاوني15
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 1
1
T15

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

مارال وی آی پی(با غذای گرم /شارژر یواس بی/سیستم تهویه/تخت شو)

20:30 (1402/01/07 )

کرمان تهران

تي بي تي تعاوني15
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 2
2
T15

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

درسا مانیتوردار//شارژر یواس بی/سیستم تهویه /تخت شو

18:30 (1402/01/07 )

کرمان تهران

مقصد نهایی : کرج
تي بي تي تعاوني15
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 3
3
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:30 (1402/01/07 )

کرمان تهران با سرویس لنگرود

مقصد نهایی : لنگرود
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 6
4
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/07 )

کرمان تهران با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:30 (1402/01/07 )

کرمان پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0
6
MAHAN

ماهان سفر کرمان پایانه آدینه

VIP 2+1

15:30 (1402/01/07 )

کرمان پایانه غرب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 6
7
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:30 (1402/01/07 )

کرمان پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 9
8
SYRSFR

سیروسفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/01/07 )

کرمان پایانه بیهقی

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 14
9
ROYAL

رویال سفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/01/07 )

کرمان پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 20
10
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/01/07 )

کرمان پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 18
11
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

20:00 (1402/01/07 )

کرمان پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 17
12
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/01/07 )

کرمان پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 12
13
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/01/07 )

کرمان پایانه جنوب

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 14