بلیط اتوبوس کرمان به مشهد (خراسان )

، 12 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس کرمان به مشهد (خراسان )

، 12 سرویس یافت شد.
0
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:15 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T04

میهن نور کرمان پایانه آدینه

Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 25
2
T17

پیک صبا کرمان تعاونی 17

Scania classicus 2+2

16:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 28
3
ROYAL

رویال سفر کرمان پایانه آدینه

Scania 2+2 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 36
4
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo B9R VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

17:15 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 2
5
T17

پیک صبا کرمان تعاونی 17

Scania classicus 2+2

17:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 21
6
SYRSFR

سیروسفر کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 27
7
T04

میهن نور کرمان پایانه آدینه

Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

18:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 25
8
T17

پیک صبا کرمان تعاونی 17

Scania classicus 2+2

18:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 19
9
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 0
10
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

19:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 9
11
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/01/07 )

کرمان مشهد (خراسان )

هر نفر 3,200,000 ریال
ظرفیت : 1