بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

، 10 سرویس برای تاریخ 1402/09/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)

بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

، 10 سرویس یافت شد.
0
T15

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

اسکانیا وی آی پی(تخت شو/شارژردار/سیستم تهویه مطبوع)

22:00 (1402/09/18 )

کرمان اصفهان

تي بي تي تعاوني15
هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 17
1
T13

تک سفر ایرانیان کرمان

Volvo B9R VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:55 (1402/09/18 )

کرمان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 8
2
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/18 )

کرمان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 11
3
ROYAL

رویال سفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/18 )

کرمان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 6
4
T04

میهن نور کرمان پایانه آدینه

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/18 )

کرمان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 17
5
T13

تک سفر ایرانیان کرمان

Volvo B9R VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/18 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 10
6
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/18 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 11
7
ROYAL

رویال سفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/09/18 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 6
8
T04

میهن نور کرمان پایانه آدینه

Volvo VIP 2+1

21:01 (1402/09/18 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 25
9
HMSFR

همسفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/09/18 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,350,000 ریال
ظرفیت : 17