بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

، 9 سرویس برای تاریخ 1402/03/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس کرمان به اصفهان

، 9 سرویس یافت شد.
0
T15

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

اسکانیا وی آی پی(تخت شو/ پذیرایی/سیستم تهویه مطبوع)

22:00 (1402/03/10 )

کرمان اصفهان

تي بي تي تعاوني15
هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:30 (1402/03/10 )

کرمان اصفهان با سرویس شهرکرد

مقصد نهایی : شهرکرد
هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T13

تک سفر ایرانیان کرمان

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:55 (1402/03/10 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
3
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

کرمان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T13

تک سفر ایرانیان کرمان

VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

کرمان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T04

میهن نور کرمان پایانه آدینه

Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

کرمان پایانه صفه (اصفهان )

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
6
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

21:00 (1402/03/10 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان ) با سرویس اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
7
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/03/10 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0
8
HMSFR

همسفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/03/10 )

کرمان پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 2,270,000 ریال
ظرفیت : 0