بلیط اتوبوس کرمان به بیرجند

، 2 سرویس برای تاریخ 1402/09/16 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس کرمان به بیرجند

، 2 سرویس یافت شد.
0
T08

لوان نور کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+1

20:30 (1402/09/16 )

کرمان بیرجند

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 0
1
HMSFR

همسفر کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع

20:30 (1402/09/16 )

کرمان بیرجند

هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 21