بلیط اتوبوس کرمان به بندرعباس

، 12 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس کرمان به بندرعباس

، 12 سرویس یافت شد.
0
T15

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

مارال وی آی پی(با غذای گرم /شارژر یواس بی/سیستم تهویه/تخت شو)

23:30 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

تي بي تي تعاوني15
هر نفر 1,950,000 ریال
ظرفیت : 15
1
T13

تک سفر ایرانیان کرمان

Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

09:30 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 1,150,000 ریال
ظرفیت : 38
2
ROYAL

رویال سفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

10:15 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 12
3
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12:00 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 9
4
T13

تک سفر ایرانیان کرمان

Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 20
5
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:30 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 14
6
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo classicus 2+2 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:00 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 1,150,000 ریال
ظرفیت : 33
7
ROYAL

رویال سفر کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:15 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 21
8
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 22
9
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania classicus 2+2 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:00 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 1,150,000 ریال
ظرفیت : 33
10
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Volvo B9R VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:30 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 18
11
T07

عدل کرمان پایانه آدینه

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:45 (1402/01/11 )

کرمان بندرعباس

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 25