بلیط اتوبوس کرج به ساری

، 2 سرویس برای تاریخ 1402/07/08 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس کرج به ساری

، 2 سرویس یافت شد.
0
T11

شرکت آریاسفر آسیا کرج

SCANIA

23:58 (1402/07/08 )

کرج سارئ

هر نفر 1,030,000 ریال
ظرفیت : 10
1
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

تخت شوSCANIA VIP شارژر اختصاصی

22:30 (1402/07/08 )

کرج سارئ

مقصد نهایی : گرگان
هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 7