بلیط اتوبوس کرج به سارئ

، 5 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس کرج به سارئ

، 5 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ايران پيما کرج

scania VIP با شارژر اختصاصی

08:00 (1402/01/11 )

کرج سارئ

مقصد نهایی : گرگان
تلفن رزرو:026کد-32708570-32706364
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 2
1
T11

شرکت آریاسفر آسیا کرج

SCANIA

15:00 (1402/01/11 )

کرج سارئ

هر نفر 1,000,000 ریال
ظرفیت : 36
2
T11

شرکت آریاسفر آسیا کرج

اسکانیا تخت شوVIP

23:59 (1402/01/11 )

کرج سارئ

هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 15
3
T11

شرکت آریاسفر آسیا کرج

اسکانیا تخت شوVIP

08:00 (1402/01/11 )

کرج سارئ

مقصد نهایی : گرگان
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 22
4
T11

شرکت آریاسفر آسیا کرج

اسکانیا تخت شو

11:00 (1402/01/11 )

کرج سارئ

مقصد نهایی : گرگان
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 20