بلیط اتوبوس کرج به مشهد (خراسان )

، 4 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس کرج به مشهد (خراسان )

، 4 سرویس یافت شد.
0
GTYPMA

شرکت گيتى پيما کرج

ولوو وی آی پی۲۵نفره تختشو

16:30 (1402/09/09 )

کرج مشهد (خراسان )

02632701813
هر نفر 3,500,000 ریال
ظرفیت : 19
1
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIP تخت شو ۲۵نفره

21:00 (1402/09/09 )

کرج مشهد (خراسان )

تلفن تماس02632700091-02632706786
هر نفر 3,500,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T08

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

اسکانیا

17:30 (1402/09/09 )

کرج مشهد (خراسان )

هر نفر 1,980,000 ریال
ظرفیت : 24
3
SYRSFR

سیر و سفر کرج

ولوو 25 نفره VIP

18:45 (1402/09/09 )

کرج مشهد

هر نفر 3,500,000 ریال
ظرفیت : 21