بلیط اتوبوس کرج به خرم آباد (لرستان )

، 4 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس کرج به خرم آباد (لرستان )

، 4 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ايران پيما کرج

VOLVOB9 Vip

10:30 (1402/09/09 )

کرج خرم آباد (لرستان )

هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 13
1
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIP فرست کلاس مان تخت شو ( مانیتور وشارژر اختصاصی)

12:30 (1402/09/09 )

کرج خرم آباد (لرستان )

هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 9
2
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

اسکانیا مارال

22:00 (1402/09/09 )

کرج خرم آباد (لرستان )

هر نفر 1,450,000 ریال
ظرفیت : 25
3
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIPمارال(مانیتور اختصاصی)۲۵نفره تخت شو

23:30 (1402/09/09 )

کرج خرم آباد (لرستان )

هر نفر 2,250,000 ریال
ظرفیت : 7