بلیط اتوبوس کرج به کرمانشاه

، 8 سرویس برای تاریخ 1402/09/11 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)

بلیط اتوبوس کرج به کرمانشاه

، 8 سرویس یافت شد.
0
ASYSFR

شرکت آسياسفر کرج

وی آی پی مان فرست کلاس تخت شو(شارژراختصاصی)

22:30 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

02632702223سکوی شماره15
هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 9
1
ASYSFR

شرکت آسياسفر کرج

مارال مانیتور دار وی ای پی ۲۵نفره تخت شوبا شارژر اختصاصی

23:30 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

02632702223سکوی شماره15
هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 9
2
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIPمان فرست کلاس تخت شو(شارژراختصاصی)

23:55 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 5
3
T07

شرکت عدل کرج

VIPمان فرست کلاس ۲۵نفره تختشو شارژراختصاصی

23:00 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

02632708162_02632717400
هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 1
4
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو دارای شارژر اختصاصی

21:15 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 2
5
T04

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

اسکانیا مارال تخت شو دارای شارژر اختصاصی

23:30 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 9
6
T13

شرکت تک سفر ایرانیان کرج

مارال ۲۵نفره تخت شو

23:15 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 9
7
T05

شرکت کیان سفر پاسارگاد تعاونی 5 کرج

درسا مانیتور دار شارژر اختصاصی

22:00 (1402/09/11 )

کرج کرمانشاه

32731697
هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 7