بلیط اتوبوس کرج به ایلام

، 2 سرویس برای تاریخ 1402/03/18 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس کرج به ایلام

، 2 سرویس یافت شد.
0
JVN

جوان سیر ایثار شعبه کرج

اسکانیا مارال Euro 4 جفت صندلی

16:45 (1402/03/18 )

کرج ایلام

مقصد نهایی : مهران (ایلام )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 40
1
JVN

جوان سیر ایثار شعبه کرج

اسکانیا مارال Euro 4 جفت صندلی

14:30 (1402/03/18 )

کرج ایلام

مقصد نهایی : مهران (ایلام )
هر نفر 1,650,000 ریال
ظرفیت : 33