بلیط اتوبوس کرج به اصفهان

، 11 سرویس برای تاریخ 1402/09/13 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس کرج به اصفهان

، 11 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ايران پيما کرج

VIP 29 نفره Classic پایانه کاوه

22:30 (1402/09/13 )

کرج اصفهان

هر نفر 1,400,000 ریال
ظرفیت : 17
1
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIPمارال(مانیتوراختصاصی)۲۵نفره تخت شو(شارژرfast اختصاصی)

00:30 بامداد (1402/09/14 )

کرج اصفهان

هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 9
2
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIPمارال ۲۵نفرتخت شو(شارژرfast اختصاصی)

23:00 (1402/09/13 )

کرج اصفهان

تلفن تماس02632700091-02632706786
هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 0
3
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIPمارال ۲۵نفرتخت شو(شارژرfast اختصاصی)

21:30 (1402/09/13 )

کرج اصفهان

مقصد نهایی : شیراز
هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 8
4
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIPمارال(مانیتوراختصاصی)۲۵نفره تخت شو(شارژرfast اختصاصی)

00:30 بامداد (1402/09/14 )

کرج پایانه صفه (اصفهان )

مقصد نهایی : اصفهان
هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 9
5
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN VIP تک صندلی تخت شو

23:00 (1402/09/13 )

کرج اصفهان

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 2
6
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN VIP تک صندلی تخت شو

23:55 (1402/09/13 )

کرج اصفهان

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 0
7
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN MAHAN vipمانیتوراختصاصی شارژر اختصاصی

00:30 بامداد (1402/09/14 )

کرج پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 15
8
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN VIP تک صندلی تخت شو

23:00 (1402/09/13 )

کرج پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 2
9
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN VIP تک صندلی تخت شو

23:55 (1402/09/13 )

کرج پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 0
10
ROYAL

رویال سفر ایرانیان کرج

ولوو تخت شوبا شارژر اختصاصي

20:00 (1402/09/13 )

کرج اصفهان

مقصد نهایی : شيراز
هر نفر 1,750,000 ریال
ظرفیت : 12