بلیط اتوبوس کرج به اصفهان

، 12 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس کرج به اصفهان

، 12 سرویس یافت شد.
0
GTYPMA

شرکت گيتى پيما کرج

اسکانیا درسا تخت شو 1+2 مانیتور وشارژر اختصاصی NEW SCANIA DORSA FULL FACILITIES

17:00 (1401/12/29 )

کرج اصفهان کاوه صفه

هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 0
1
GTYPMA

شرکت گيتى پيما کرج

اسکانیا درسا تخت شو 1+2 مانیتور وشارژر اختصاصی NEW SCANIA DORSA FULL FACILITIES

17:00 (1401/12/29 )

کرج اصفهان

مقصد نهایی : اصفهان کاوه صفه
هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T01

شرکت ايران پيما کرج

۲۵نفرهMARAL VIP ( پایانه کاوه و صفه )مانیتور دار و شارژر اختصاصی

22:30 (1401/12/29 )

کرج اصفهان

هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 7
3
T15

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

VIP کلاسیک ۲۹نفره

22:15 (1401/12/29 )

کرج اصفهان

تلفن تماس02632700091-02632706786
هر نفر 1,400,000 ریال
ظرفیت : 3
4
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN MAHAN vipمجهز به مانیتوراختصاصی شارژر اختصاصی

23:00 (1401/12/29 )

کرج اصفهان

مقصد نهایی : پایانه کاوه (اصفهان )
هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 0
5
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN VIP تک صندلی تخت شوهمراه با پذیرایی شارژر اختصاصی

00:30 بامداد (1402/01/01 )

کرج پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 0
6
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN MAHAN vipمجهز به مانیتوراختصاصی شارژر اختصاصی

23:00 (1401/12/29 )

کرج پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 0
7
HMSFR

شرکت همسفرچابکسواران کرج

MAN MAHAN vipمجهز به مانیتوراختصاصی شارژر اختصاصی

23:55 (1401/12/29 )

کرج پایانه کاوه (اصفهان )

هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 0
8
ROYAL

رویال سفر ایرانیان کرج

اسکانيا 32 کلاسيک

18:00 (1401/12/29 )

کرج اصفهان با سرویس شيراز

مقصد نهایی : شيراز
هر نفر 1,400,000 ریال
ظرفیت : 22
9
ROYAL

رویال سفر ایرانیان کرج

25 نفره (VIP)

18:30 (1401/12/29 )

کرج اصفهان با سرویس شيراز

مقصد نهایی : شيراز
هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 10
10
ROYAL

رویال سفر ایرانیان کرج

25 نفره (VIP)

20:00 (1401/12/29 )

کرج اصفهان با سرویس شيراز

مقصد نهایی : شيراز
هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 7
11
ROYAL

رویال سفر ایرانیان کرج

25 نفره (VIP)

23:30 (1401/12/29 )

کرج اصفهان

هر نفر 1,700,000 ریال
ظرفیت : 2