بلیط اتوبوس کرج به بیرجند

، 3 سرویس برای تاریخ 1402/09/09 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس کرج به بیرجند

، 3 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت ايران پيما کرج

SCANIA-محل پیاده شدن مسافر شاهرود میدان وادی سلام

11:30 (1402/09/09 )

کرج بیرجند

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 36
1
T08

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

اسکانیا(ح. قایناتی )

12:30 (1402/09/09 )

کرج بیرجند

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 33
2
T08

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

بی ۹وی آی پی تخت شو (عزیزی )

13:30 (1402/09/09 )

کرج بیرجند

09195278005 حسین پور
هر نفر 4,000,000 ریال
ظرفیت : 6