بلیط اتوبوس ایلام به تهران

، 7 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس ایلام به تهران

، 7 سرویس یافت شد.
0
0

شرکت عدل پیمای ایلام - سواری

ون ۱۴ نفره

19:00 (1402/01/11 )

ایلام تهران

هر نفر 4,600,000 ریال
ظرفیت : 6
1
SYRSFR

سير و سفر ايلام

VIP درسا مانیتوردار با پک بهداشتی

21:00 (1402/01/11 )

ایلام تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T15

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

۲۵VIP نفره باپک بهداشتی

19:00 (1402/01/11 )

ایلام تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
3
T15

ترابر بی تا ایلام تعاونى 15

۲۵VIP نفره باپک بهداشتی

20:30 (1402/01/11 )

ایلام تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T04

میهن نور آریا ایلام - تعاونی 4

درساVIPصندلی مانیتوردار با پک بهداشتی

21:00 (1402/01/11 )

ایلام تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
5
T07

شرکت شماره هفت عدل ایلام

VIPتخت شوهمراه باشارژراختصاصی وپک بهداشتی

19:00 (1402/01/11 )

ایلام تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0
6
T07

شرکت شماره هفت عدل ایلام

VIP۲۵صندلی تخت شو همراه پک بهداشتی

21:15 (1402/01/11 )

ایلام تهران

هر نفر 2,700,000 ریال
ظرفیت : 0