بلیط اتوبوس همدان به تهران

، 48 سرویس برای تاریخ 1402/03/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس همدان به تهران

، 48 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت مسافربری شماره یک همدان

مارالVIP تخت شو ۲۵نفره

00:30 بامداد (1402/03/11 )

همدان پایانه جنوب(تهران)

پایانه مسافربری همدان
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 25
1
T01

شرکت مسافربری شماره یک همدان

مارال VIP تخت شو۲۵نفره شارژدار

15:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 15
2
T01

شرکت مسافربری شماره یک همدان

مارال VIP مانیتوردار تخت شو ۲۵نفره

16:40 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 13
3
T01

شرکت مسافربری شماره یک همدان

مارالVIP تخت شو ۲۵نفره

18:10 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب(تهران)

پایانه مسافربری همدان
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 24
4
T01

شرکت مسافربری شماره یک همدان

مارال VIP مانیتوردار تخت شو ۲۵نفره

23:59 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب(تهران)

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 25
5
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

درسا VIP مانيتوردار

14:30 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 0
6
SYRSFR

سیر و سفر همدان

درسا VIP مانيتوردار

14:30 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 1
7
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

15:30 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 0
8
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

15:30 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 1
9
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

17:00 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 2
10
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

17:00 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 4
11
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

19:00 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 2
12
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

19:00 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 5
13
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:59 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 12
14
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:59 (1402/03/10 )

همدان تهران آزادي

مقصد نهایی : تهران بيهقي
هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 9
15
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

درسا VIP مانيتوردار

14:30 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 0
16
SYRSFR

سیر و سفر همدان

درسا VIP مانيتوردار

14:30 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 1
17
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

15:30 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 0
18
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

15:30 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 1
19
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

17:00 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 2
20
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

17:00 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 4
21
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

18:00 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 3
22
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

18:00 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 4
23
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

19:00 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 2
24
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

19:00 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 5
25
ROYAL

رویال سفر ایرانیان همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:59 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 12
26
SYRSFR

سیر و سفر همدان

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:59 (1402/03/10 )

همدان تهران بيهقي

هر نفر 1,560,000 ریال
ظرفیت : 9
27
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:00 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
28
0

عصرایران الوند همدان

Scania classicus 2+1

14:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,300,000 ریال
ظرفیت : 0
29
T02

پیک معتمد همدان

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14:40 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 8
30
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

15:00 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 3
31
0

عصرایران الوند همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار /

15:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 8
32
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 2
33
0

عصرایران الوند همدان

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار /

16:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 2
34
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:00 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 6
35
0

عصرایران الوند همدان

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار /

17:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
36
T02

پیک معتمد همدان

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

17:45 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 16
37
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

18:00 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 5
38
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:00 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 5
39
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 21
40
0

عصرایران الوند همدان

Scania Maral VIP 2+1

20:00 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 0
41
T02

پیک معتمد همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب

هر نفر 1,200,000 ریال
ظرفیت : 17
42
0

عصرایران الوند همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار /

20:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 19
43
0

عصرایران الوند همدان

Scania Maral VIP 2+1

20:45 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

ازاد راه ساوه ازادی
هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 25
44
T02

پیک معتمد همدان

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / تخت شو

22:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 18
45
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

22:30 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 19
46
T02

پیک معتمد همدان

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/03/10 )

همدان پایانه جنوب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 24
47
0

سپهر آسیا همدان

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/03/10 )

همدان پایانه غرب

هر نفر 1,550,000 ریال
ظرفیت : 14