زمان حرکت

بلیط اتوبوس گرگان به یزد

متاسفانه برای مسیر گرگان به یزد در تاریخ 1402/09/18 صندلی خالی وجود ندارد.

شما می توانید درخواست سرویس برای این مسیر را در پایانه ثبت کنید. به محض در دسترس شدن بلیط به شما اطلاع می دهیم.

به محض در دسترس شدن بلیط خبرم کن
0
T01

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

اسکانیا مارال ۲۵نفره مانیتور دار

14:00 (1402/09/18 )

گرگان یزد

هر نفر 3,650,000 ریال
ظرفیت : 0