بلیط اتوبوس گرگان به مشهد (خراسان )

، 10 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (6)

بلیط اتوبوس گرگان به مشهد (خراسان )

، 10 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

اسکانیا

22:00 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,175,000 ریال
ظرفیت : 0
1
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

تک صندالی مارال تخت شو

22:30 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 1
2
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

تک صندالی مارال تخت شو

23:00 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 1
3
T02

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

اسکانیا باشارژراختصاصی

18:45 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,175,000 ریال
ظرفیت : 0
4
T02

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

تک صندلی ۳۲ نفره باشارژراختصاصی

20:30 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,610,000 ریال
ظرفیت : 0
5
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

تک صندلی ۳۲نفره کلاسیک

19:30 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,610,000 ریال
ظرفیت : 0
6
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

اسکانیا

21:00 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,175,000 ریال
ظرفیت : 22
7
HMSFR

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

تک صندلی ۳۲نفره کلاسیک

22:45 (1401/12/29 )

گرگان مشهد (خراسان )

هر نفر 1,610,000 ریال
ظرفیت : 6
8
ROYAL

رویال سفر ایرانیان گرگان

25 نفره (VIP)

23:00 (1401/12/29 )

گرگان مشهد

هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 0
9
SYRSFR

سیر و سفر گرگان

درسا VIP با مانيتور شخصي

23:00 (1401/12/29 )

گرگان مشهد

هر نفر 2,110,000 ریال
ظرفیت : 0