بلیط اتوبوس گرگان به کرج

، 4 سرویس برای تاریخ 1402/09/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس گرگان به کرج

، 4 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

VIP 25 نفره

21:45 (1402/09/18 )

گرگان کرج

هر نفر 2,155,000 ریال
ظرفیت : 5
1
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

اسکانیا ۲۵ نفر وی آی پی

20:00 (1402/09/18 )

گرگان کرج

هر نفر 2,155,000 ریال
ظرفیت : 8
2
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

اسکانیا ۲۵ نفر وی آی پی

22:00 (1402/09/18 )

گرگان کرج

هر نفر 2,155,000 ریال
ظرفیت : 4
3
T14

شرکت 14 پارسیان گرگان

مارال وی آی پی تخت شو با شارژر احتصاصی

22:30 (1402/09/18 )

گرگان کرج

هر نفر 2,155,000 ریال
ظرفیت : 5