بلیط اتوبوس گرگان به کرج

، 6 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس گرگان به کرج

، 6 سرویس یافت شد.
0
T01

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

VIP 25 نفره

21:45 (1401/12/29 )

گرگان کرج

هر نفر 2,085,000 ریال
ظرفیت : 9
1
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

اسکانیا ۲۵ نفر وی آی پی

20:00 (1401/12/29 )

گرگان کرج

هر نفر 2,085,000 ریال
ظرفیت : 8
2
T11

شرکت مسافربرى شماره 11 آریا سفرآسیا گرگان

اسکانیا ۲۵ نفر وی آی پی

23:15 (1401/12/29 )

گرگان کرج

هر نفر 2,085,000 ریال
ظرفیت : 6
3
T08

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

VIPتخت شو ۲۵نفره

18:00 (1401/12/29 )

گرگان کرج

مقصد نهایی : زنجان
هر نفر 2,085,000 ریال
ظرفیت : 16
4
T14

شرکت 14 پارسیان گرگان

مارال تختشو ۲۵نفره همراه شارژر

22:30 (1401/12/29 )

گرگان کرج

09111712570بهرامی رزروبلیط
هر نفر 2,085,000 ریال
ظرفیت : 5
5
T14

شرکت 14 پارسیان گرگان

مارال تختشو ۲۵نفره همراه شارژر

22:30 (1401/12/29 )

گرگان کرج

09111712570بهرامی رزروبلیط
هر نفر 2,085,000 ریال
ظرفیت : 5