بلیط اتوبوس بوشهر به شیراز

، 7 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)

بلیط اتوبوس بوشهر به شیراز

، 7 سرویس یافت شد.
0
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

14:30 (1402/01/07 )

بوشهر پایانه امیرکبیر (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 0
1
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

17:00 (1402/01/07 )

بوشهر پایانه امیرکبیر (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 1
2
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/01/07 )

بوشهر پایانه امیرکبیر (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 4
3
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

18:30 (1402/01/07 )

بوشهر پایانه امیرکبیر (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 0
4
ROYAL

رویال سفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

23:00 (1402/01/07 )

بوشهر پایانه امیرکبیر (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 5
5
HMSFR

همسفر چابکسواران بوشهر

MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

23:30 (1402/01/07 )

بوشهر پایانه امیرکبیر (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 17
6
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

23:59 (1402/01/07 )

بوشهر پایانه امیرکبیر (شیراز)

هر نفر 1,500,000 ریال
ظرفیت : 12