بلیط اتوبوس بوشهر به قم

، 5 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)

بلیط اتوبوس بوشهر به قم

، 5 سرویس یافت شد.
0
T14

تعاونی14پارسیان

Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

16:30 (1402/01/08 )

بوشهر قم با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,750,000 ریال
ظرفیت : 12
1
ASYSFR

آسیا سفر شعبه بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

18:00 (1402/01/08 )

بوشهر قم با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,750,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T14

تعاونی14پارسیان

MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

19:00 (1402/01/08 )

بوشهر قم با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,750,000 ریال
ظرفیت : 10
3
T15

ترابرسیربیتا

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

19:30 (1402/01/08 )

بوشهر قم با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,750,000 ریال
ظرفیت : 7
4
SYRSFR

سیروسفر بوشهر

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

20:30 (1402/01/08 )

بوشهر قم با سرویس تهران

مقصد نهایی : تهران
هر نفر 3,750,000 ریال
ظرفیت : 0