بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

، 11 سرویس برای تاریخ 1402/03/18 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (5)

بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

، 11 سرویس یافت شد.
0
SYRSFR

سیروسفر بندرعباس

وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا با شارژر اختصاصی

21:00 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 10
1
GTYPMA

گیتی پیما بندرعباس

بی ۹ وی ای پی با جا شارژ اختصاصی

20:30 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

تلفن رزرو09391612066احمدیان
هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 16
2
GTYPMA

گیتی پیما بندرعباس

دورساجدید۲۰۲۱ مجهز به مانیتور و شارژر اختصاصی

22:30 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

تلفن رزرو09391612066احمدیان
هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 2
3
GTYPMA

گیتی پیما بندرعباس

دورساجدید۲۰۲۱ مجهز به مانیتور و شارژر اختصاصی

22:30 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

تلفن رزرو09391612066احمدیان
هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 2
4
HMSFR

همسفرچابکسواران بندرعباس

وی آی پی مارال با شارژر اختصاصی

20:00 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 11
5
HMSFR

همسفرچابکسواران بندرعباس

وی آی پی مارال با شارژر اختصاصی

20:00 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 11
6
T01

شماره یک بندرعباس

بی۹ وی آی پی مجهز به شارژر اختصاصی

20:00 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 0
7
T01

شماره یک بندرعباس

بی۹ وی آی پی مجهز به شارژر اختصاصی

23:00 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 18
8
T01

شماره یک بندرعباس

بی۹ وی آی پی مجهز به مانیتور و شارژر اختصاصی

23:30 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 9
9
ROYAL

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

مارال وی ای پی ازمسیر لارجهرم مجهز به شارژراختصاصی

22:00 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

09363499888فدائی
هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 9
10
ROYAL

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

وای پی بی ۹ازمسیر لارجهرم مجهز به شارژراختصاصی

23:15 (1402/03/18 )

بندرعباس شیراز

09363499888فدائی
هر نفر 2,090,000 ریال
ظرفیت : 5