بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

، 19 سرویس برای تاریخ 1402/09/11 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (10)

بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

، 19 سرویس یافت شد.
0
T13

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

مارال وی آی پی مجهز به مانیتوروشارژ اختصاصی

20:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 8
1
T13

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بی ۹ وی ای پی

21:15 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

مجهزبه شارژاختصاصی
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 13
2
T13

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بی ۹ وی ای پی

23:45 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

مجهزبه شارژاختصاصی
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 5
3
T17

پیک صبا هرمزگان

وی آی پی با شارژر اختصاصی و وایفای رایگان

23:25 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 13
4
SYRSFR

سیروسفر بندرعباس

وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا با شارژر اختصاصی

21:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

09119460260 علوی
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 12
5
SYRSFR

سیروسفر بندرعباس

مارال وی آی پی مجهز به مانیتوروشارژ اختصاصی

22:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

09119460260 علوی مسیر لار وجهرم
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 13
6
SYRSFR

سیروسفر بندرعباس

وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر لار و جهرم با شارژر اختصاصی

23:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

09119460260 علوی
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 10
7
GTYPMA

گیتی پیما بندرعباس

بی ۹ وی ای پی با جا شارژ اختصاصی/لار.جهرم

22:30 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 9
8
T10

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

19:30 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,000,000 ریال
ظرفیت : 0
9
T15

بی تا بندر

وی آی پی مارال با شارژر اختصاصی

19:30 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 6
10
T15

بی تا بندر

ولوو بی۹ مجهز به شارژر اختصاصی

21:30 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 13
11
ASYSFR

آسیا سفر خلیج فارس

وی ای پی-اسکانیا-مارال

18:45 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

09174119272
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 0
12
ASYSFR

آسیا سفر خلیج فارس

مارال وی آی پی مجهز به مانیتوروشارژ اختصاصی

22:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 9
13
ASYSFR

آسیا سفر خلیج فارس

وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر لار و جهرم با شارژر اختصاصی

23:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 11
14
T01

شماره یک بندرعباس

وی آی پی بی ۹ مجهز به شارژر اختصاصی از مسیر لار و جهرم

18:45 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 0
15
T01

شماره یک بندرعباس

وی آی پی بی ۹ مجهز به شارژر اختصاصی از مسیر لار و جهرم

23:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 0
16
ROYAL

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

وای پی بی ۹ازمسیر لارجهرم مجهز به شارژراختصاصی

22:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 14
17
ROYAL

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

وای پی بی ۹ازمسیر لارجهرم مجهز به شارژراختصاصی

23:30 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

09363499888فدائی
هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 12
18
T07

عدل بندرعباس

وی ای پی-اسکانیا-مارال

23:00 (1402/09/11 )

بندرعباس شیراز

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 18