بلیط اتوبوس اردبیل به تهران

، 5 سرویس برای تاریخ 1402/03/18 یافت شد.
زمان حرکت

بلیط اتوبوس اردبیل به تهران

، 5 سرویس یافت شد.
0
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اردبيل

اسکانيا 32 معمولي

19:00 (1402/03/18 )

اردبيل تهران آزادي

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 0
1
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اردبيل

اسکانيا 32 معمولي

20:00 (1402/03/18 )

اردبيل تهران آزادي

هر نفر 2,100,000 ریال
ظرفیت : 0
2
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اردبيل

مارال 25 نفره VIP

22:00 (1402/03/18 )

اردبيل تهران آزادي

هر نفر 2,480,000 ریال
ظرفیت : 0
3
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اردبيل

درسا VIP مانيتوردار

22:30 (1402/03/18 )

اردبيل تهران آزادي

هر نفر 2,480,000 ریال
ظرفیت : 0
4
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اردبيل

درسا VIP مانيتوردار

23:00 (1402/03/18 )

اردبيل تهران آزادي

هر نفر 2,480,000 ریال
ظرفیت : 0