بلیط اتوبوس اراک به تهران

، 33 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (8)

بلیط اتوبوس اراک به تهران

، 33 سرویس یافت شد.
0
T15

ترابر بی تا اراک

اسکانیا ۲۵ نفرهVIP

06:30 (1402/01/11 )

اراک تهران

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 6
1
T15

ترابر بی تا اراک

اسکانیا مارال ۳۲ VIP

13:15 (1402/01/11 )

اراک تهران

هر نفر 930,000 ریال
ظرفیت : 0
2
T15

ترابر بی تا اراک

اسکانیا مارال VIP تخت شو

17:00 (1402/01/11 )

اراک تهران

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 7
3
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اراک

ولوو 25 نفره VIP

09:30 (1402/01/11 )

اراک تهران جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 12
4
ROYAL

رویال سفر ایرانیان اراک

ولوو 25 نفره VIP

14:00 (1402/01/11 )

اراک تهران جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 2
5
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارالVIPبا مانيتور شخصي

14:15 (1402/01/11 )

اراک تهران جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 8
6
SYRSFR

سیر و سفر اراک

درسا VIP با مانيتور شخصي

06:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 17
7
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارال 25 نفره VIP

07:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 16
8
SYRSFR

سیر و سفر اراک

درسا VIP با مانيتور شخصي

08:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 12
9
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارال 25 نفره VIP

09:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 9
10
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارال 25 نفره VIP

10:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 9
11
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارال 25 نفره VIP

11:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 2
12
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارالVIPبا مانيتور شخصي

12:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 2
13
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارالVIPبا مانيتور شخصي

14:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 3
14
SYRSFR

سیر و سفر اراک

درسا VIP با مانيتور شخصي

15:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 8
15
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارال 25 نفره VIP

16:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 15
16
SYRSFR

سیر و سفر اراک

درسا VIP با مانيتور شخصي

17:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 8
17
SYRSFR

سیر و سفر اراک

درسا VIP با مانيتور شخصي

18:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 15
18
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارال 25 نفره VIP

19:30 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 14
19
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارال 25 نفره VIP

21:00 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 12
20
SYRSFR

سیر و سفر اراک

مارالVIPبا مانيتور شخصي

23:45 (1402/01/11 )

اراک تهران بيهقي

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 18
21
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Dorsa VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

05:00 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 18
22
0

اریا سفر اسیا

Scania Maral VIP 2+1

06:00 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 22
23
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

06:30 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 19
24
T16

جهان گشت مهر اراک

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار /

08:00 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 18
25
T13

تک سفر ایرانیان اراک

Scania classicus 2+1

08:30 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 940,000 ریال
ظرفیت : 26
26
T04

میهن نور آریا اراک

Volvo B9R VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

10:15 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 20
27
T02

پیک معتمد اراک

VIP 2+1

11:00 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 14
28
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13:00 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 1
29
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16:00 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 12
30
T16

جهان گشت مهر اراک

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار /

18:00 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 18
31
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:15 (1402/01/11 )

اراک پایانه جنوب

هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 16
32
T04

میهن نور آریا اراک

Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

23:59 (1402/01/11 )

اراک تهران با سرویس کرج

مقصد نهایی : کرج
هر نفر 1,130,000 ریال
ظرفیت : 9