بلیط اتوبوس اهواز به شیراز

، 10 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (4)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس اهواز به شیراز

، 10 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

VIPمارال( مانیتور و شارژراختصاصی)(کاراندیش-امیرکبیر)

21:30 (1402/01/08 )

پایانه سیاحت اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 4
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق

وی آی پی مارال مانیتوردار پایانه امیرکبیروکاراندیش

22:15 (1402/01/08 )

پایانه شرق اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 4
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

VIPدرسامانیتوردار(کاراندیش/امیرکبیر)

22:00 (1402/01/08 )

پایانه سیاحت اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق

درسا Vip مانیتوردار همراه با پذیرائی میوه ( حرکت از تپه)

22:30 (1402/01/08 )

پایانه شرق اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

وی ای پی۲۹نفرتخت شو همراه شارژرشخصی هرصندلی/امیرکبیر/کاراندیش/هر۵خریداینترنتی ۱بلیط هدیه از اسیا سفر

18:30 (1402/01/08 )

پایانه سیاحت اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 1
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

درسامانیتورداروشارژراختصاصی/همراه پذیرایی/هر۵خرید اینترنتی ۱بلیط هدیه ازشرکت اسیاسفر

21:00 (1402/01/08 )

پایانه سیاحت اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه شرق

وی ای پی ۲۹نفر تخت شو

19:15 (1402/01/08 )

پایانه شرق اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه شرق

درسا مانیتورداروشارژرشخصی/امیرکبیروکاراندیش/تغذیه/۰۹۳۹۲۲۸۹۵۳۵

21:30 (1402/01/08 )

پایانه شرق اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 1
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت

وی آی پی۲۵نفره اسکانیا مارال مجهز به شارژر اختصاصی )

22:15 (1402/01/08 )

پایانه سیاحت اهواز شیراز

هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ROYAL

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه شرق

VIP) 25) محل سوار شدن تپه

23:00 (1402/01/08 )

پایانه شرق اهواز شیراز

undefined
هر نفر 2,500,000 ریال
ظرفیت : 0