بلیط اتوبوس اهواز به شهرکرد

، 6 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (3)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس اهواز به شهرکرد

، 6 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

VIPمارال (مانیتور وشارژراختصاصی)

08:45 (1402/01/11 )

پایانه سیاحت اهواز شهرکرد

تلفن رزرو 33780000
هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

وی ای پی مارال تخت شو*شهرکرد*بروجن

21:00 (1402/01/11 )

پایانه سیاحت اهواز شهرکرد

تلفن رزرو 06133780000
هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 7
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

مارال وی ای پی مانیتوردار/بروجن-شهرکرد

20:00 (1402/01/11 )

پایانه سیاحت اهواز شهرکرد

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
ASYSFR

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه شرق

مارای وی ای پی مانیتورداروشارژرشخصی۰۹۳۹۲۲۸۹۵۳۵

20:45 (1402/01/11 )

پایانه شرق اهواز شهرکرد

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 15
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T08

شرکت شماره 8 لوان نور اهواز پایانه سیاحت

VIP مارال ۲۵ نفره(همراه باشارژاختصاصی)

07:30 (1402/01/11 )

پایانه سیاحت اهواز شهرکرد

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T08

شرکت شماره 8 لوان نور اهواز پایانه سیاحت

دورسا مانیتور دار با شارژر اختصاصی/بروجن/لردگان

19:00 (1402/01/11 )

پایانه سیاحت اهواز شهرکرد

هر نفر 2,200,000 ریال
ظرفیت : 7