بلیط اتوبوس اهواز به خرم آباد (لرستان )

، 2 سرویس یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (2)

بلیط اتوبوس اهواز به خرم آباد (لرستان )

، 2 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اسکانیا مارال تک صندلی شارژر اختصاصی(خرم آباد داخل شهر)

21:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز خرم آباد (لرستان )

مقصد نهایی : بروجرد
هر نفر 1,275,000 ریال
ظرفیت : 5
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T08

شرکت شماره 8 لوان نور اهواز پایانه سیاحت

اسکانیامارال تک صندلی۳۰نفره(همراه باشارژراختصاصی)

22:00 (1402/01/07 )

پایانه سیاحت اهواز خرم آباد (لرستان )

مقصد نهایی : بروجرد
هر نفر 1,275,000 ریال
ظرفیت : 0