بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان

، 11 سرویس برای تاریخ 1402/09/10 یافت شد.
زمان حرکت
شرکت های اتوبوس رانی (7)
پایانه مبدا

بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان

، 11 سرویس یافت شد.
0
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T15

ترابر بی تا اهواز پایانه شرق

کاوه/شاهین شهر/ ۲۵نفر تک صندلی محل سوار پایانه تپه ۰۹۱۶۶۰۷۹۹۶۷

19:30 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
1
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

ترمینال کاوه /فولادشهر/زرین شهر/بروجن /درسامانیتوردار۲۵نفره همراه با شارژاختصاصی

12:00 (1402/09/10 )

پایانه سیاحت اهواز اصفهان

جایگاه 12
هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
2
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق

زرین شهر/فولادشهر/کاوه درسا/vip مانیتوردا/باشارژاختصاصی

12:45 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
3
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T17

شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق

زرین شهر فولادشهرکاوه /درسا/v i p مانیتوردار

20:45 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
4
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق

(کاوه شاهین شهر-)درسا مانیتوردار باشارژاختصاصی (حرکت از تپه)

11:15 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
5
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T01

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه شرق

(کاوه شاهین شهر-)درسا مانیتوردار باشارژاختصاصی (حرکت از تپه)

22:30 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

رزرو 32287141
هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
6
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T13

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق

مارال ۲۵نفره وی ای پی همراه با شارژراختصاصی۰۹۳۹۱۰۱۵۰۰۵

23:30 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
7
مسیر مشابه
مسیر مشابه
T07

شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

.VIPمانیتوردارتشریفاتی/.فولادشهر.کاوه .شاهین شهر.محل سوارشدن ترمینال تپه .۰۹۱۳۸۰۸۲۱۳۸

21:30 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0
8
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت گيتى پيما خوزستان پایانه شرق

مارال تشریفاتی مانیتوردارهمراه با شارز اختصاصی /زرین شهر/فولادشهر//کاوه/ شاهین شهر

20:00 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 1
9
مسیر مشابه
مسیر مشابه
GTYPMA

شرکت گيتى پيما خوزستان پایانه شرق

مارال تشریفاتی مانیتوردارهمراه با شارز اختصاصی /زرین شهر/فولادشهر//کاوه/ شاهین شهر

22:15 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 2
10
مسیر مشابه
مسیر مشابه
HMSFR

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق

مان Vip شارژراختصاصی/همراه با پذیرایی /صفه/کاوه/شاهین شهر/زرین شهر/فولادشهر/بروجن/لردگان/

21:30 (1402/09/10 )

پایانه شرق اهواز اصفهان

هر نفر 2,580,000 ریال
ظرفیت : 0