پیش فروش بلیت های نوروزی
(30/11/1395)
کاربران گرامی پیش فروش بلیت های نوروزی از بامداد 01/12/95 آغاز گشت .شایان ذکر است بلیطهای نوروزی 96 بدون افزایش نرخ ارائه میگردد.